FAQ

Algemene vragen

Aangezien het Belgisch Hypotheek Centrum onafhankelijk van kredietverleners werkt, ziet onze vergoeding er ook anders uit, er is geen tussenkomst van een lokaal bankfiliaal. Voor de begeleiding en het afsluiten van uw woonkrediet ontvangen wij een vergoeding van de financiële instelling van het woonkrediet. Deze vergoeding ligt bij elke financiële instelling ongeveer rond hetzelfde bedrag. Er is dus zeker geen sprake van een favorietenrol.

Deze vergoeding is bovendien geen extra kost voor de ontlener. In het JKP worden onze commissielonen mee verrekend.

Een kredietmakelaar is iemand die volledig onafhankelijk van de banken werkt. Hierdoor kan de kredietmakelaar u meerdere financiële producten van verschillende kredietverleners voorstellen.

Als kredietmakelaar heeft het Belgisch Hypotheek Centrum dan ook geen enkele verbintenis tot de kredietverleners en zijn wij in staat om samen met onze klanten de goedkoopste rentevoet en de beste voorwaarden op de markt te bekomen. 

Veelgebruikte termen

De quotiteit is de procentuele verhouding tussen het bedrag dat u gaat lenen en de waarde van uw woning. Gaat u bijvoorbeeld 200.000 euro lenen voor een vastgoedproject dat 250.000 euro waard* is, dan bedraagt de quotiteit 80 procent (200.000/250.000). Dit wil zeggen dat een vijfde van de initiële aankoopprijs gefinancierd wordt aan de hand van uw eigen spaargeld.

 

Hoe lager de quotiteit van het woonkrediet is, hoe lager het risico voor de kredietverstrekker. Indien u om één of andere reden het geleende bedrag van 200.000 euro niet langer kan terugbetalen, dan levert een gedwongen verkoop van uw vastgoedproject in principe 250.000 euro op. De kredietverstrekker is dus vrij zeker dat ze het openstaande saldo steeds zal kunnen recupereren.

 

Een lager risico zal de kredietverstrekker in de meeste gevallen ook belonen met een lagere rentevoet.
*De waarde van uw woning of appartement wordt meestal door een externe vastgoedexpert bepaald.

Het ‘abattement’, ook wel eens de ‘voetvrijstelling’ genoemd, is een vermindering in de registratierechten. Deze vermindering is van toepassing indien u bij de aankoop van een huis of bouwgrond geen andere woning bezit. Hierdoor dient u dan geen registratierechten te betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom.

Het abattement geldt enkel in het Vlaamse Gewest. Woning gelegen in Brussel of Wallonië zijn dus uitgesloten van deze toepassing.

Een schuldsaldoverzekering is een verzekering ter bescherming van de krediet ontlener én de kredietverstrekker. Deze verzekering zorgt dat indien de verzekerde die het hypothecair krediet afgesloten heeft sterft, het nog niet terugbetaalde bedrag van het hypothecair krediet door de verzekeringsmaatschappij betaald wordt. Dit dient dus niet meer terugbetaald te worden door de partner of de erfgenamen.

 

Dankzij deze verzekering vermijden we dat de maandelijkse aflossingen voor de overlevende partner te hoog worden en dat deze hierdoor in financiële moeilijkheden geraakt, of dat deze bijvoorbeeld het huis moeten verkopen. Daarnaast is het voor de kredietverstrekker ook een zekerheid dat het geleende bedrag terugbetaald wordt, zelfs bij een overlijden.

Het JKP staat voor Jaarlijks Kostenpercentage. Het is sinds 1 april 2017 verplicht om het jaarlijks kostenpercentage (JKP) bekend te maken bij de dossiers van een woonlening.

 

In principe zou het JKP het vergelijken van de echte kostprijs van kredieten makkelijker moeten maken. In de praktijk zien we echter dat dit niet volledig tot zijn recht komt.

De onderdelen die het JKP bepalen:

  • de intrestvoet op het krediet

  • de commissielonen voor de kredietbemiddelaar

  • de dossierkosten (die sinds april geplafonneerd zijn op 500 euro)

  • de kosten om de waarde van de woning te schatten

  • de premies van de gekoppelde verzekeringen (bv: de schuldsaldoverzekering en de brandverzekering)

  • de registratie- en hypotheekrechten op het krediet

  • de kosten die verbonden zijn aan de zichtrekening voor de terugbetaling van het krediet.